blog >>

[Vacature: Kunstenaars gezocht voor Nijmegen Exposeert]

Nijmegen Exposeert is het nieuwe kunstproject van Pink Sweater in de wijken dat in 2010/2011 gaat plaatsvinden. Er zal een beeldende kunstroute door heel Nijmegen gerealiseerd worden die onder supervisie van kunstenaars in samenwerking met bewoners van de 9 stadsdelen gemaakt wordt, geïnspireerd op het thema “kracht”.

Voor Nijmegen Exposeert is op zoek naar 9 lokale / regionale kunstenaars die ervaring en affiniteit hebben met kunstprojecten in de wijk. In de praktijk verwachten we dat vooral beeldende kunstenaars zich aanmelden maar op voorhand sluiten wij geen kunstenaar en kunstdiscipline uit voor deelname. Zo kan een theatermaker bijvoorbeeld met een idee komen die verrassend goed past bij een beeldende kunstroute. De route zal ongeveer 2 maanden
geëxposeerd worden.

Uitgangspunten van het project en selectie criteria die onderdeel vormen van de vacature:

– Het thema “kracht” moet als uitgangspunt/inspiratie genomen worden bij de realisatie van de kunstroute
– Wijkbewoners moeten actief betrokken worden via activiteiten/workshops bij het project en de realisatie van de beeldende kunstroute.
– In staat zijn om met deelnemers van jong tot oud samen te werken
– Communicatief vaardig
– Over aantoonbare (artistieke) kwaliteit en ervaring beschikken
– De kunstenaar is artistiek-inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering en waakt over de artistieke kwaliteit. In het plan van aanpak werkt de kunstenaar uit hoe hij/zij dit aanpakt, rekening houdend met de actieve deelname van bewoners. Belangrijke criteria hierin is dat het binnen het project voor een groot deel om de interactie met de buurtbewoners gaat.

Geïnteresseerden kunnen een eerste idee voor het project, cv en relevant beeldmateriaal mailen naar nijmegenexposeert@pink-sweater.nl. Meer info over Nijmegen exposeert: www.nijmegenexposeert.nl

Reageer