blog >>

[De kerkstoelenzee]

Grafisch ontwerper Albert Hennipman is al de hele week gefascineerd van de kerk. De link van de kerk met de maatschappij, de functie in de geschiedenis en in het nu houdt hem de hele week bezig.

“Ik ga een zee van kerkstoelen proberen te maken met een ‘ervaring van licht, duisternis en kleuren’. Op alle kerkstoelen (of een deel) leg ik stroken die van boven gekleurd zijn. Door mij en door de andere deelnemers van Shaken. Zo wordt iedere strook uniek, waarna ik ze leg op de plek aan de bovenzijde van de stoel, waar de kerkbezoeker de handen legt voor het gebed. Ik verander de ervaring en nodig de kerkbezoeker associatief na te denken over de betekenis van licht, kleur en textuur in relatie tot de plek, de kerk en de handeling: Het gebed.

Alle kleuren en materialen samen symboliseren onze gevoelens: onze twijfel, onze hoop, onze vooroordelen, onze naastenliefde. Op de bovenzijde van de stroken liggen ook de 10 geboden: de verbinding met de traditionel kerk en een uitnodiging die in een nieuw (dag-)licht te zetten. De stroken zijn gemaakt als een boekje: je kunt het openslaan. Zo ontstaat er een omkering met een tweede ervaring. De confrontatie. Met onszelf en de ander: we zien ons zelf en de ander. We kijken omhoog naar de hemel. We kijken terug. Er ontstaat een visuele dialoog.”

Een schets uit het proces van Albert

Een schets hoe het eruit komt te zien in de kerk

Reageer