blog >>

[project verzamelkunst zoekt kunstenaars]

Één op de drie mensen heeft een verzameling. Één op de twee mensen heeft wel eens iets verzameld. Sommige mensen beginnen op jonge leeftijd, anderen pas veel later in hun leven. Bijna alle mensen zijn verzamelaars.


Pet van de Luijtgaarden, deelnemer van Shaken Fall 2009 is een nieuw project gestart genaamd “Verzamelkunst”.

“Ondanks de waarde die verzamelaars hechten aan hun collectie, worden ook verzamelingen van de hand gedaan. Het concept ‘Verzamelkunst’ kijkt daarom op een nieuwe manier naar verzamelingen. Een bestaande collectie verzamelingen wordt continue aangevuld met nieuwe verzamelingen. Deze verzamelingen worden op een avontuurlijke tocht over internet en door het hele land opgekocht en aan de ‘verzameling verzamelingen’ toegevoegd. De specifieke verzameling vertelt het verhaal van het individu, de verzamelingen samen vertellen het verhaal van vele individuen, hun omgeving en de huidige maatschappij.”

Pet zoekt nog kunstenaars die met hem willen samenwerken voor een boek over de verzamelingen! Contact Pet voor meer informatie.

Reageer